Urip iki mung mampir ngombe

Donya iki dalan,
iya kudu diambah apa mesthine,
ananging dudu benere yen dirungkebana,
sing sapa ngambah dalan,
kudu sumurup kang ana ing ngarepe,
sanadyan diparanana,
mung bakal diliwati wae.

— Dari Buku Falsafah Hidup Orang Jawa karya Asep Rachmatullah

Advertisements

1 Comment

Filed under Cerita Pribadi

One response to “Urip iki mung mampir ngombe

  1. yup, hanya sekejap.
    Mari ngopi!

Silakan tinggalkan pesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s